Home

Epilog jednog izmisljenog sudskog procesa povodom nezakonitog otkaza s posla redovnom profesoru i osnivacu i sefu dvije katedre na Medicinskom fakultetu Univerziteta  u Sarajevu, jednom od najreferentnijih naucnika BiH svih vremena, dana 16. aprila 2010. godine, zavrsio je Presudom Vrhovnog suda FBiH od 13. jula 2021. godine pravomocnom od 15. septembra 2021. godine (na linku ispod). Okoncao se jedan nezapamcen pravosudni slucaj u povijesti na nasim i svjetskim prostorima.